Επιστροφή προϊόντων

Ενημέρωση για την εξαίρεση από το δικαίωμα υπαναχώρησης

  

Λόγω της φύσης των προϊόντων και για λόγους υγιεινής το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται, καθώς τα παρεχόμενα προϊόντα μπορούν να αλλοιωθούν και να μην είναι κατάλληλα προς επιστροφή μετά την αποσφράγιση τους.