Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 1. Ταυτότητα Εμπόρου

  Ο ασκών ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Καζάκης Μιχαήλ του Φωτίου», που εδρεύει στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, επί της οδού 'Ιωνος Δραγούμη 41, με Α.Φ.Μ. 128907391 και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 138709006000, η οποία εφεξής και χάριν συντομίας θα καλείται ως «Η Επιχείρηση».
 1. Πεδίο εφαρμογής

  1. Οι παρόντες όροι χρήσης και πώλησης προϊόντων αφορούν όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας της Επιχείρησης www.koulouria.gr, καθώς και μέσω της χρήσης του email [email protected] .
  2. Οι παρόντες όροι χρήσης και πώλησης προϊόντων ισχύουν και σε όλες τις περιπτώσεις που κατά την ελληνική νομοθεσία νοείται μια σύμβαση ως συναφθείσα εξ αποστάσεως.
  3. Οι παρόντες όροι δύνανται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους Καταναλωτές. Σε κάθε περίπτωση οι τροποποιημένοι όροι δεν θα ισχύουν αναδρομικά.
  4. Η παρούσα ιστοσελίδα απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) όσο και σε Καταναλωτές, οι οποίοι εφεξής και χάριν συντομίας θα καλούνται ως οι «Πελάτες».
 2. Όροι Πώλησης

  1. Παροχή Υπηρεσιών
   1. Οι Υπηρεσίες της Επιχείρησης συνίστανται στην πώληση κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης και ειδικότερα κουλουριών.
  2. Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης
   1. Από την επιλογή του ηλεκτρονικού κουμπιού «Ολοκλήρωση παραγγελίας με υποχρέωση πληρωμής».
  3. Τρόποι πληρωμής
   1. Πιστωτικής/Χρεωστική κάρτα
    1. Χρησιμοποιώντας πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες στον ιστότοπο της Επιχείρησης για την εκτέλεση αγορών, δηλώνετε ότι έχετε το δικαίωμα χρήσης τους.
   2. Αντικαταβολή
   3. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
    1. Προπληρωμή του συνολικού τιμήματος της παραγγελίας σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί για το σκοπό αυτό από την Επιχείρηση.
   4. Αμοιβή – Έξοδα μεταφοράς – Ελάχιστη Παραγγελία
    1. Οι τιμές, όπως απεικονίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. 13%.
    2. Οι τιμές, όπως απεικονίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα μεταφοράς, τα οποία διαμορφώνονται ανάλογα με τον τόπο παράδοσης και το σύνολο της παραγγελίας.
    3. Η ελάχιστη χρέωση εκάστης παραγγελίας ορίζεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00€).
   5. Ακύρωση Παραγγελίας
    1. Για να ακυρώσετε την παραγγελία σας, οφείλετε να απευθυνθείτε άμεσα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς στην Επιχείρηση, αναφέροντας τα ατομικά σας στοιχεία και τον αριθμό της παραγγελίας σας.
    2. Αιτήματα ακυρώσεων δεν γίνονται δεκτά, στις περιπτώσεις η αποστολή των προϊόντων έχει ξεκινήσει..
   6. Τροποποίηση παραγγελίας
    1. Για να τροποποιήσετε την παραγγελία σας, οφείλετε να απευθυνθείτε άμεσα στην Επιχείρηση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς, αναφέροντας τα ατομικά σας στοιχεία και τον αριθμό της παραγγελίας σας.
   7. Λανθασμένη αποστολή
    1. Εάν αποσταλούν λανθασμένα προϊόντα σε σχέση με αυτά που παρήγγειλε ο Καταναλωτής, η Επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει τα έξοδα επιστροφής των λανθασμένων προϊόντων και να αποστείλει τα ορθά.
    2. Εάν τα προϊόντα που έχει παραγγείλει ο Καταναλωτής δεν είναι πλέον διαθέσιμα προς πώληση, τότε τα χρήματα που έχουν καταβληθεί θα επιστρέφονται εντός επτά (7) ημερών, από την ενημέρωση για την παραλαβή των λανθασμένα απεσταλμένων προϊόντων.
    3. Τεκμαίρεται ότι λανθασμένη αποστολή προϊόντων δεν έχει συντελεστεί εάν παρέλθουν δεκατέσσερις (14) ημέρες από την παραλαβή των προϊόντων ή εάν αποσφραγιστούν τα σφραγισμένα προϊόντα.
   8. Εκπτώσεις/Δώρα/Προωθητικές ενέργειες
    1. Η Επιχείρηση εκτελεί κατά καιρούς διάφορες προωθητικές ενέργειες, όπως εκπτώσεις, παροχή δώρων με αγορές κτλ. Αυτές οι προωθητικές ενέργειες μπορεί να εκτελούνται και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω ιστοσελίδων αναζήτησης.
    2. Σε κάθε περίπτωση, μοναδική ορθή απεικόνιση των τιμών και των προϊόντων της Επιχείρησης, είναι αυτή που παρέχεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.
   9. Χρόνος παράδοσης προϊόντων
    1. Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτατη διεκπεραίωση των παραγγελιών.
    2. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις που οφείλονται σε απρόβλεπτες  συνθήκες  και ειδικότερα σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
    3. Σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση δεσμεύεται να παραδώσει τα προϊόντα στον Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
   10. Τρόπος παράδοσης προϊόντων και ευθύνη μεταφορέα
    1. Η παράδοση των προϊόντων πραγματοποιείται από την ίδια την Επιχείρηση μέσω της χρήσης ειδικού φορτηγού – ψυγείου.
     1. Ο Πελάτης δύναται να υποδείξει διαφορετικό τρόπο παράδοσης στην Επιχείρηση. Τυχόν έξοδα που θα προκύψουν από την επιλογή αυτή, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη.
    2. Η Επιχείρηση αναλαμβάνει τον κίνδυνο της μεταφοράς μόνο έως την παράδοση των προϊόντων στον Πελάτη.
     1. Σε περίπτωση που υποδειχθεί στην Επιχείρηση διαφορετικός τρόπος παράδοσης από αυτόν που η ίδια χρησιμοποιεί, ο κίνδυνος της μεταφοράς μεταβαίνει εξαρχής στον Πελάτη.
 1. Εξαίρεση από το δικαίωμα υπαναχώρησης

  1. Το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις δεν ισχύει για λόγους υγιεινής και ευρύτερης προστασίας της υγείας, καθώς τα παρεχόμενα βρώσιμα αγαθά μπορούν να αλλοιωθούν, ή να μην είναι κατάλληλα προς επιστροφή με την αποσφράγιση τους.
 2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

  1. Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης.
  2. Απαγορεύεται, ολικά ή μερικά, η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, η αποθήκευση σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή και τροποποίηση της μορφής, του περιεχομένου και της εμφάνισής της, χωρίς την έγγραφη άδεια της Επιχείρησης.
  3. Η εμφάνιση του υλικού στο διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσής του.
 3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων

  1. Εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και σχέδια τρίτων που ανήκουν σε τρίτους παραμένουν ιδιοκτησία τους και δεν επιτρέπεται η χρήση τους δίχως την άδεια των ιδιοκτητών τους.
 4. Πολιτική προστασίας δεδομένων

  1. Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
   1. Όπως αυτή αποτυπώνεται στην ιστοσελίδα https://www.koulouria.gr/data-privacy-policy/
   2. Συμπληρώνοντας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην παρούσα ιστοσελίδα, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση αυτού του φυσικού προσώπου για την παροχή τους προς την Επιχείρηση.
 1. Η Επιχείρηση υποστηρίζει την εναλλακτική επίλυση διαφορών μέσω της εξωδικαστικής πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  1. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL
 2. Κώδικας Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

  1. http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8wTDcE3DxVwl5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K–td6SIuXmHZh0fttcZH5Ayk5irrULNj6o-99Lw-lsqhQBHW9ok
 3. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία

  1. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή και εκτέλεση των όρων του παρόντος αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.